เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้อง GREEN ชั้นฺ B1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับ Toolmorrow ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสื่อออนไลน์เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคม และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารผ่าน Platform Online ของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างของสัมพันธภาพและการสื่อสารในครอบครัว

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

โดยได้กล่าวว่า ในยุคสังคม 4.0 สถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารของครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น ผ่าน Platform Online ซึ่งมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัว โดยเฉพาะในประเด็นการสื่อสารของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นประชากรที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ฉะนั้นหากสัมพันธ์ภาพและการสื่อสารระหว่างกันในครอบครัวไม่ดี ก็อาจจะส่งผลก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความสุขของคนในครอบครัว และชุมชน สังคมได้ ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่ ครอบครัวอบอุ่น สอดคล้องกับเป้าหมาย 10 ปีของ สสส. ที่ให้ความสำคัญแก่การเพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น

ด้าน ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. กล่าวว่า สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และเพจ Toolmorrow ได้เริ่มพัฒนาแนวคิดในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นตัวช่วยครอบครัวยุคใหม่ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว และเตรียมงานจนพร้อมที่จะเผย แพร่สู่ครอบครัวที่สนใจ โดยได้จัดทำเป็นรูปแบบรายการทีวีออนไลน์ชื่อว่า “รอลูกเลิกเรียน” (Afterschool) มีจำนวน 10 ตอนๆละ 15 นาที โดยสร้างสรรค์เป็นรายการครอบครัว ที่สนุกสนาน น่าสนใจ และมีสาระสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ที่อยากเพิ่มทักษะการสื่อสารกับลูกวัยรุ่น โดยเผยแพร่ทางช่องทางสื่อออนไลน์ได้แก่ Facebook, Line และเว็บไซต์ www.afterschoolonline.tv ทำให้กลุ่มเป้าหมายคือครอบครัวได้ติดตามดู และรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

ขณะที่ สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ และผู้ก่อตั้งและผู้บริหารงาน เพจ Toolmorrow ได้กล่าวว่า นวัตกรรมการสื่อสารผ่าน Platform Online เป็นกระบวนการการพัฒนาทักษะการสื่อสารในครอบครัว เมื่อคนดูรายการจบแล้ว มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น สามารถเข้ามาทำแบบทดสอบความสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารของครอบครัวที่ quiz.afterschoolonline.tv

ปิดท้ายที่ พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณ สุข ได้กล่าวว่า สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้ทำการศึกษาถึงศักยภาพการสื่อสารของผู้ ปกครองที่มีลูกหลานวัยรุ่น จนได้เทคนิคการสื่อสารเพื่อนำมาปรับใช้กับ Platform Online ผ่านเนื้อหาในรายการทีวีออนไลน์ ซึ่งจะประกอบด้วย อาทิ I Message, คำชม, การสะท้อนความรู้สึก, การลงโทษ, การให้รางวัล, การตั้งกฎเกณฑ์, การให้คำปรึกษา, การจัดการกับพฤติกรรมวัยรุ่น ฯลฯ ซึ่งคาดว่าเทคนิคดังกล่าว จะสามารถนำมาปรับใช้กับครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี

โดยรายการทีวีออนไลน์ “รอลูกเลิกเรียน” (After School) จะเริ่มออกอากาศตอนแรก ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ชื่อตอน “เมื่อลูกไม่มั่นใจในตัวเอง” เนื้อหารายการจะนำเสนอเรื่องจากประสบการณ์จริงจากครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นและประสบปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจ และขาดทักษะทางสังคม จนกลายเป็นปัญหาการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูก และผู้ชมจะได้ร่วมเรียนรู้ หรือนำทักษะที่ได้แนะนำในรายการไปใช้ ภายใต้การแนะนำจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ซึ่งทักษะในตอนนี้จะประกอบด้วย 1) การจัดการอารมณ์และความรู้สึก 2) การให้คำชม 3) การสะท้อนความรู้สึก และ 4) ทักษะทางสังคม มาร่วมทดลองแก้ปัญหาเรื่องเมื่อลูกไม่มั่นใจในตัวเองกันได้ในรายการ

สำหรับผู้ที่สนใจในโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารผ่าน Platform Online ของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างเรื่องสัมพันธภาพและการสื่อสารในครอบครัว ผ่านรายการทีวีออนไลน์ “รอลูกเลิกเรียน” (After School) จะสามารถติดตามผ่านช่องทาง Facebook : Toolmorrow และในเว็บไซต์ของ www.afterschoolonline.tv สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน In box ของ Facebook : Toolmorrow และ www.afterschoolonline.tv ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance