นาย กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานการจัดงาน Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ..วิถีไทย กล่าวว่า ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่อความสำเร็จงาน Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด อยู่เย็น เป็นสุข เพื่อให้นักท่องเที่ยว และคนไทยทั้งประเทศได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย

ซึ่ง ปีนี้ได้ผสานความร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship 2019) ให้งาน Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ..วิถีไทย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน คือ หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน

ซึ่งงานได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน 2562 สำหรับภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร ใน 9 ท่าน้ำ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่ามหาราช ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ล้ง 1919 และในปีนี้ได้ร่วมมือกับสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม เมืองมรดกทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่นำเสนอทุกมิติแห่งความภาคภูมิใจของไทยครบ 4 ภาค อาณาจักรศูนย์การค้า แห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยมีการสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนให้ชุมชนก่อนการจัด งาน Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย คือกิจกรรมทำความสะอาดพระอาราม และชุมชนพร้อมกิจกรรมเสื้อเก่าแลกเสื้อลายดอก ด้วยการผสานความร่วมมือกับ กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยกลุ่มพนักงานจิตอาสาของไทยเบฟ ชุมชน และสถานศึกษาใกล้เคียง เพื่อร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพวัด และชุมชนให้สะอาดเพื่อความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ส่วนอีกหนึ่งโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ร่วมบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชุมชนก่อให้เกิดความภูมิใจที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของชุมชนตนเองก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อร่วมกันบอกเล่าเสน่ห์ความเป็นไทยในมิติของวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลก

ขณะที่รายละเอียดของกิจกรรมที่จัดขึ้นในต่างจังหวัด สำหรับ เชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2562 ส่วน อุดรธานี สงกรานต์ไทพวน บ้านเชียง ณ วัดสระแก้ว และลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2562 ทางภาคใต้ ที่ จังหวัด ภูเก็ต ณ ถนนดีบุก เมืองเก่าภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2562 โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน