นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.กล่าวว่า สำนักฯได้จัดโครงการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนฟรี ปีนี้มี 4 หลักสูตรน่าสนใจได้แก่ การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ อาทิ ปลูกพืชไฮโดรโพนิค เทคนิคขยายพันธุ์พืช ปลูกพืชสมุนไพรใต้ดิน เลี้ยงไส้เดือนดิน รุ่นที่ 1อบรม 10-12 พ.ค.62 รุ่นที่ 2 อบรม 7-9 มิ.ย.62

หลักสูตรที่ 2: การปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ ปลูกไม้ดอกหอม ศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ (บัว/กระบอกเพชร/บอนไซ) ไม้ในร่ม-กลางแจ้ง จัดสวนไฮเทค ผสมเกสรดอกไม้ด้วยผึ้งชันโรง ปลูกกล้วยไม้ดินรุ่นที่ 1 อบรม 24-25 พ.ค.62 รุ่นที่ 2 อบรม 13-15 ก.ค.62 หลักสูตรที่ 3 สาเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพต้นไม้ อบรม 21-23 มิ.ย.62 หลักสูตรที่ 4สารประโยชน์ที่น่ารู้ในชีวิตประจำวัน อบรม 23-25 ก.ค.62 อาทิ ทำน้ำหมักจากเศษอาหาร เห็ด-แปรรูป ทำสมุนไพรไล่แมลง ผลิตฮอร์โมนใช้เอง ทั้ง 4 หลักสูตร อบรมตั้งแต่ 09.00-16.00 น. ที่อาคารเรือนกระจก สวนลุมฯ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- เม.ย.62 สอบถาม 0-2203-2975 หรือ facebook/publicparkbma ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.bangkok.go.th/publicpark

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance