วันนี้ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รณรงค์ประกันภัย พ.ร.บ. ๑๐๐%

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ที่ถูกต้องโดยเฉพาะ การทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไม่จัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย จึงร่วมกับโรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จัดอบรมให้ความรู้ ด้านการประกันภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแม่ลาว และประชาชนในเครือข่ายของโรงพยาบาล รวมทั้งมอบหมวกกันน็อค ปล่อยขบวนรถขับขี่ปลอดภัย และรณรงค์การทำประกันภัย พ.ร.บ. ๑๐๐ % ณ โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน