สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท ทูลมอโร จำกัด (Toolmorrow) ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสื่อออนไลน์เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารผ่าน Platform Online ของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาช่องว่างของสัมพันธภาพและการสื่อสารในครอบครัว ผ่านรายการทีวีออนไลน์ชื่อ “รอลูกเลิกเรียน” (After School)

ในตอนแรกนี้ เป็นประเด็น “เมื่อลูกไม่มั่นใจในตัวเอง” จะนำเสนอเรื่องจากประสบการณ์จริงของครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นไม่มั่นใจตนเอง ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าซื้อของด้วยตัวเอง ขาดทักษะทางสังคม จนกลายเป็นปัญหาการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูก ซึ่งผู้เข้าชมรายการจะได้ร่วมเรียนรู้หรือนำเอาทักษะที่ได้แนะนำในรายการภายใต้การแนะนำจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
สำหรับผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์ที่ quiz.afterschoolonline.tv เพื่อเช็คว่าตนเองมีทักษะการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นในระดับไหน และมีการคัดเลือก 100 ครอบครัวเข้าโครงการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นอย่างเข้มข้นด้วย

รายการ “รอลูกเลิกเรียน” (After School) เผยแพร่ผ่านทาง Facebook : Toolmorrow, Youtube และในเว็บไซต์ของ www.afterschoolonline.tv โดยงานแถลงข่าวและวันเริ่มออกอากาศตอนแรก จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน In box ของ Facebook : Toolmorrow และ www.afterschoolonline.tv ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance