บูรณะ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” เสร็จแล้ว พร้อมใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะเดียวกันซ่อมสร้าง มณฑปพระกระยาสนาน เกยพลับพลา หีบพระสุพรรณบัฏ และพานรอง มีความคืบหน้าไปมากเกือบร้อยละ 90

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.62 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวภายหลังเปิดงาน 108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ว่า ตลอดระยะเวลา 100 กว่าปีที่ผ่านมา กรมศิลปากรขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานประณีตศิลป์ งานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชสำนัก ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินบูรณะและสร้างส่วนที่เกี่ยวข้องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยบูรณะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เสร็จเรียบร้อยเป็นลำดับแรก ส่วนเรือพระราชพิธีอีก 52 ลำ จะนำมาใช้ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ในช่วงปลายปี 2562 อยู่ระหว่างการบูรณะ มีความคืบหน้าไปถึง ร้อยละ 80-90 จะดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือนพ.ค. ขณะเดียวกันการซ่อมและสร้างเครื่องใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาทิ มณฑปพระกระยาสนาน เกยพลับพลา หีบพระสุพรรณบัฏ และพานรอง มีความคืบหน้าไปมากเกือบร้อยละ 90