เมื่อเวลา 12.00น.วันที่ 23 มี.ค. ที่บริเวณหอประชุมอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี บรรยากาศการรับบัตร หีบบัตร และวัสดุอุปกรณ์ ไปประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปอย่าง กันอย่างคึกคัก เรียบร้อย ไม่พบปัญหาอุปสรรคใด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้

จังหวัดปทุมธานีแบ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็น 6เขตการเลือกตั้งจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 890,556 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 1,125 หน่วยเขตเลือกตั้งที่1. มีอำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด ตำบลบางขะแยง ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางกะดี)จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 148,706 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 203 หน่วย

เขตเลือกตั้งที่2. อำเภอสามโคก, อำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบางพูด ตำบลบ้านกระแชง ตำบลบ้านกลาง ตำบลสวนพริกไทย ตำบลบางพูน และตำบลหลักหก) และอำเภอคลองหลวง เฉพาะตำบลคลองหนึ่ง (ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง) และตำบลคลองสอง (ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง)จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 153,991 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 222 หน่วย

เขตเลือกตั้งที่3.อำเภอคลองหลวง เฉพาะตำบลคลองสาม ตำบลคลองสี่ ตำบลคลองหนึ่ง (ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง) และตำบลคลองสอง (ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง)จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,310 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 167 หน่วย

เขตเลือกตั้งที่4.อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลประชาธิปัตย์) และอำเภอลำลูกกา (เฉพาะตำบลคูคต)จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 153,835 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 179 หน่วย

เขตเลือกตั้งที่5.อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลบึงยี่โถ) และอำเภอลำลูกกา (ยกเว้นตำบลคูคต)จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 155,915 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 179 หน่วย

เขตเลือกตั้งที่6. อำเภอหนองเสือ, อำเภอคลองหลวง (เฉพาะตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก และตำบลคลองเจ็ด) และอำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลรังสิต ตำบลลำผักกูด ตำบลบึงสนั่น และตำบลบึงน้ำรักษ์)จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 141,799 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 175 หน่วย

นอกจากนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดปทุมธานี มีผู้สมัครมากที่สุดเป็นประวัติการณ์เพื่อหวังแย่งชิงเก้าอี้ สส. และโกยคะแนนปาร์ตี้ลิส

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้มีความพร้อม 100% หลังการจัดส่งอุปกรณ์เลือกตั้งครบถ้วนแล้ว1,125 หน่วยเลือกตั้ง จึงอยากเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม นี้ เลือกคนดีเป็นตัวแทนเข้าบริหารประเทศ โดยบรรยากาศรับบัตร หีบบัตร และวัสดุอุปกรณ์ ไปประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาใดๆ

ด้านนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี และประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเขตที่2กล่าว่า ส่วนกรณีที่มีข่าวในโลกโซเชียลว่าปากกาที่ทาง กกต. ใช้ในหน่วยเลือกตั้งเป็นปากกาหมึกล่องหนนั้นยืนยันไม่เป็นความจริง และได้สั่งการให้คณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วไม่พบว่าเป็นแบบที่กล่าวหาไว้ในโลกโซเซียล ตรวจสอบแล้วเป็นปากการาคาถูกเหมาะกับการใช้งานช่วงสั้นๆในการเลือกตั้ง ไม่พบว่าจะมีคุณสมบัติพิเศษแต่อย่างใด

ด้านนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. หรือปิดหีบเรียบร้อยแล้ว กกต. จะนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียวข้อดีของการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งคือ 1.ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดจากการย้ายหีบบัตร 2.สามารถประกาศผลเลือกตั้งได้รวดเร็วเมื่อนับคะแนนเสร็จในแต่ละหน่วย กกต. เขตจะรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยภายในเขต และประกาศผลรวมคะแนนของเขตจากนั้นจะติดประกาศไว้ในสถานที่ที่กำหนดและรายงานต่อ กกต. ประจำจังหวัด จากนั้นจะรายงานต่อ กกต. กลางเพื่อประกาศและรับรองผลการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานี จึงอยากเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. อย่างพร้อมเพียงกัน