บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายวิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ มอบน้ำดื่มนำสินจำนวน 2,400 ขวดให้แก่ นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ เพื่อใช้สนับสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสำนักงานเขตบางซื่อต่อไป มอบที่สำนักงานเขตบางซื่อ เมื่อเร็วๆ นี้