นายปริญญา รักป้อง ผู้ใหญ่บ้านวอนภาครัฐช่วยเหลือหลังลูกบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอนานกว่า 30 ปี ต้องอาศัยแหล่งน้ำหมู่บ้านอื่นและเจาะบ่อบาดาลเอง

นายปริญญา รักป้อง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร กล่าวว่า หมู่บ่านของตนมีจำนวน 112 ครอบครัว มีประชากร 341 คน ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมานานตั้งแต่ตั้งเป็นหมู่บ้านมานานกว่า 30 ปี โดยเฉพราะในช่วงฤดูแล้งน้ำประปาที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอเพราน้ำใต้ดินไม่มีเส้นทางน้ำผ่านต้องอาศัยต่อน้ำมาจากบ้านทรัพย์เจริญเข้ามาใช้และในตอนนี้ก็ขอต่อมาใช้อยู่แต่เมื่อใช้ไปอีระยะหนึ่งทางหมู่บ้านทรัพย์เจริญ ก็จะปิดไม่ปล่อยน้ำมาให้เพราะของหมู่บ้านเขาน้ำจะไม่เพียงพอชาวบ้านจึงแก้ปัยหาช่วยตัวเองคือนำโอ่งใส่ล้อเขนไปเขนน้ำจาำหนองน้ำมาใช้นอกจากนั้นหากครอบครัวใดมีเงินบ้างก็จะเจาะบ่อบาดาลใช้เอง

นายปริญญา ยังกล่าวอีกว่า ส่วนการที่จะแก้ปัญหานั้นก้มีคือทางหมู่บ้านมีหนองน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่ 20 ไร่ คือหนองคึมใหญ่ ที่มีน้ำแต่ทางเราไม่มีประปาที่จะผลิตน้ำและส่งมายังหมู่บ้านได้ดังนั้นความต้องการของชาวบ้านคืออยากได้ประปาระบบน้ำผิมดินที่หนองคึมใหญ่เพื่อที่จะผลิตน้ำประปาไปยังหมู่บ้านหากทางภาครัฐช่วยเหลือในการสร้างประปาให้ก็จะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี