นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และในนามของประธานสถานศึกษาโรงเรียนวัดจุฬามณี กล่าวถึง การน้อมรำลึกเกียรติประวัตินายขนมต้ม วีรบุรุษนักมวยไทย ซึ่งทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ได้ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางบาล และ ชาวชุมชนบางบาล เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวนายขนมต้ม ว่า เพื่อสานต่อแนวคิดในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไทยให้โดดเด่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ได้เห็นถึงความเรียบง่ายมีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน และ มีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทำให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน

สำหรับโรงเรียนวัดจุฬามณี เป็น 1 ใน 23 โรงเรียนที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ให้การดูแลในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และอยู่ในโครงการโอทอปจูเนียร์ ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันคิดแผนชุมชนที่อยากให้หมู่บ้านของตนเองให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพ มีอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งจะเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยภายในหมู่บ้านดังกล่าวเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงคีตะมวยไทยจากนักเรียนโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสวรรค์) งานจิตรกรรม และงานปฏิมากรรม ด้านบนหอศิลป์ที่ถือเป็นแหล่งให้ความรู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เป็นที่รู้จัก

กองทุนประกันวินาศภัย