เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายวัฒนา จำปาดิบรัตนกุล รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท และนักกฎหมายของพรรค ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สมัครทั้ง 6 เขต ได้แก่ เขต 1 นายประกิจ พิมแก้ว เบอร์18, เขต 2 นางสาวณัฐญา แก้วงาม เบอร์ 12 ,เขต 3 นายณัฐพงษ์ รอบคอบ เบอร์ 6, เขต 4 นายสายัณต์ ทวีผล เบอร์14, เขต 6 นายสิรวิทย์ ฉ่ำตุ๋ย เบอร์6, และเขต 7นายจรัญ แสงวัฒน์เบอร์ 12

นายสิรวิทย์ ฉ่ำตุ๋ย ผู้สมัครเขต 6 เบอร์ 6 กล่าวว่า ตนมีอุดมการณ์ยึดมั่นสิ่งที่ถูกต้อง รักในประชาธิปไตย ก่อนนั้นแม้จะเป็นครูสอนดนตรี แต่ก็สอดแทรกการเมืองการปกครองให้กับนักเรียน/นักศึกษาเสมอ และพยายามเน้นเรื่องจิตอาสา ส่วนตัวศรัทธาท่านชัช เตาปูน ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม รวมทั้งส่งคนเรียนหนังสือ และการลงพื้นที่จะรู้ได้เลยว่า เสียงตอบรับดีมาก ชาวบ้านรู้จักท่านชัชดีอยู่แล้ว อีกทั้งวันนี้ส่งรองหัวหน้าพรรคมาเยี่ยมถึงบ้าน จึงรับรู้ได้ถึงเสียงตอบรับที่ดีมาก

ด้านนายวัฒนา จำปาดิบรัตนกุล รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่าชาวบ้านตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้ที่จะได้โอกาสได้ใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งและต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นตัวแทน ซึ่งชาวบ้านตอบรับพรรคพลังท้องถิ่นไทเป็นอย่างดี จึงฝากให้ชาวบ้านเลือกพรรคพลังท้องถิ่นไทเพื่อให้พรรคพลังท้องถิ่นไทได้เข้าไปบริหารประเทศโดยผลักดันให้ท่านชัชวาลล์ คงอุดม เป็นนายกรัฐมนตรี
++++++++++++++++++