“กฤษฏา สั่งเร่งเปิดหน่วยฝนหลวง 13 หน่วย กระจายทั่วถึงทุกภูมิภาค ช่วยเติมน้ำเขื่อน สร้างความชุ่มชื้นพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ ชี้เดือนเม.ย.เผชิญสภาพอากาศร้อน-แล้งหนักสุด ล่าสุดพื้นที่เกษตรเสียหายแล้ว15 จว. เมื่อวันที่ 21 มี.ค.62 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 นี้ จะเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สุราษฎร์ธานีเพื่อทำฝนช่วยพื้นที่เกษตรที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ซึ่งเกษตรกรร้องขอฝนมา โดยได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากกองทัพอากาศมาประจำการ หน่วยที่ตั้งขึ้นใหม่นี้เป็นหน่วยที่ 10 จากที่กำหนดไว้ จากแผนจัดตั้ง 13 หน่วย โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้เปิดหน่วยฝนหลวงกระจายตัวไปทุกภูมิภาคให้มากที่สุด เกาะติดพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดและกำชับให้วางแผนบริหารจัดการทั้งเจ้าหน้าที่ อากาศยาน เครื่องมือ และสารฝนหลวงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดได้เร่งปฏิบัติการทำฝนเพื่อเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำตามที่กรมชลประทานประสานมาได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดลำปาง ห้วยป่าเลา ห้วยป่าแดง จังหวัดเพชรบูรณ์ กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มูลบน-ลำแซะ ลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา สำหรับพื้นที่เกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้วหลายพื้นที่หลายภูมิภาค ในภาคเหนือ เช่น อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก ภาคตะวันออก เช่น ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร มหาสารคาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำฝนเพื่อฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก "ช่วงปลายสัปดาห์หน้าบริเวณความกดอากาศสูงจากจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาอีกครั้ง ทำให้โอกาสที่เมฆจะก่อตัวมีมากขึ้นส่งผลดีต่อการทำฝนหลวง อย่างไรก็ตามในเดือนเมษายน จะมีสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงที่สุด คาดว่า หลายจังหวัดจะประสบภัยแล้งเพิ่มขึ้น กรมฝนหลวงฯ จะตั้งหน่วยปฏิบัติการเพิ่มโดยประเมินตามสถานการณ์ความรุนแรงของภัยแล้ง โดยที่กำหนดไว้แล้วคือ นครราชสีมา"อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าว