สสนก. เตือนเขื่อนน้ำวิกฤติ อุบลรัตน์ เหลือ 2% สิรินธร 5% กระเสียว 6% ทับเสลา 14% เมื่อวันที่ 21 มี.ค.62 เว็บไซส์สำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.) แจ้งเตือนปริมาณน้ำเขื่อนน้อยวิกฤติ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ เหลือน้ำใช้การ 60 ล้านลบ.ม.หรือ 2% ระบายวันละ1.24 ล้านลบ.ม.เขื่อนสิรินธร น้ำใช้การ90ล้านลบ.ม. 5% งดระบาย เขื่อนกระเสียว น้ำใช้การ17 ล้านลบ.ม. 6% ระบาย 1.06 ล้านลบ.ม.เขื่อนทับเสลา น้ำใช้การ22ล้านลบ.ม. 14% ระบาย 0.08 ล้านลบ.ม. สำหรับเขื่อนขนาดใหญ่ลุ่มเจ้าพระยา เช่น เขื่อนภูมิพล มีน้ำใช้การ 3,494 ล้านลบ.ม.26%ระบายวันละ18 ล้านลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ น้ำใช้การ2,718ล้านลบ.ม.29%ระบาย22.08ล้านลบ.ม. เขื่อนแควน้อยฯ367ล้านลบ.ม.39%ระบาย4.32ล้านลบ.ม. เขื่อนป่าสักฯ285ล้านลบ.ม.30%ระบาย2.16 ล้านลบ.ม. รวมปริมาณน้ำใช้การได้ 6,864ล้านลบ.ม.รวมระบายวันละ46.56ล้านลบ.ม.ต่อวัน ทั้งนี้เขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศ34แห่ง รวมปริมาณน้ำใช้การได้ 21,823ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลเข้า15.55ล้านลบ.ม.ต่อวัน ระบายออกกว่า120ล้านลบ.ม.ต่อวัน ในส่วนสถานการณ์พายุ ยังไม่มีเข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้