เทศบาลตำบลเดิดรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดขยะเปียกจนประสบความสำเร็จจนเป็นตำบลต้นแบบของจังหวัดยโสธร

นายวิจิตร ทองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ปัญหาขยะเป้นปัญหาที่สำคัญและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาขยะล้นเมืองทางเทศบาลตำบลเดิดจึงได้รณรงค์ภายในตำบลกว่า 6,000 ครอบครัว ทำบ่อขยะอินทร์หรือขยะเปียกภายในบริเวณบ้านของตนเองโดยนำถังพลาสติกมาเจาะก้นถังให้ทะลุแล้วฝังลงไปในดินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเมื่อประชาชนประกอบอาหารทั้งเศษผักเศษอาหารหรือของเสียก็นำมาเทลงถังขยะที่ฝังดินไว้แล้วปิดฝาแค่นี้ก็เสร้จเรียบร้อยส่วนขยะเปียกที่ใส่ลงไปในถังก็จะละลายลงดินกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีส่วนพื้นดินบริเวณรอบบ่อขยะก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้

นายวิจิตร ยังกล่าวอีกว่าสำหรับดำเนินงานดังกล่าวทางเทศบาลตำบลเดิดได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นมา สามารถลดจำนวนขยะลงได้เดือนละ 1 ตัน จนได้เป็นตำบลต้นแบบในการกำจัดขยะของจังหวัดยโสธรและขณะนี้ได้ขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่แยกขยะก่อนทิ้งเพราะจะได้นำขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลจะได้นำไปขายสร้างรายได้อีก
00000000
สมหมาย/ยโสธร