20 มี.ค.ย่านแจ้งวัฒนะ ตัดบรรจบท่อหลีกทางสร้างรถไฟฟ้าสีชมพู ตั้งแต่ 4 ทุ่มถึงตี 5กระทบน้ำอ่อน-ไม่ไหล และคืน 21 มี.ค.ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัดบรรจบท่อเดิมเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ-ขยายบริการ กระทบย่านสุวินทวงศ์

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องทดสอบปิดประตูน้ำ ในคืนวันพุธที่ 20 มี.ค.62 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อเตรียมงานตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร บริเวณใกล้แยกปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่สะพานพระราม 4 ถึงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ถนนติวานนท์ ตั้งแต่แยกปากเกร็ด ถึงซอยสุขาประชาสรรค์ 3
ถนนภูมิเวท ทั้งเส้น
พื้นที่เกาะเกร็ด
ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนราชพฤกษ์ ถึงสะพานพระราม 4

นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค.62 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน.จำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประปาเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณคลองแมะดำ ถนนสุวินทวงศ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนสุวินทวงศ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่หน้าบริษัท TFE ถึงคลองหลวงแพ่ง
ถนนสุวินทวงศ์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึงคลองบึงขวาง
ถนนร่วมพัฒนา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกอยู่วิทยา ถึงคลองลำตาอิน
ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึงคลองลำอีรั้ว
ถนนฉลองกรุง ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึงคลองบึงขวาง
ถนนอยู่วิทยา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกอยู่วิทยา ถึงคลองลำสลิดทอง

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android