“กฤษฏา” งัดไอเดียสมัยนั่งผู้ว่าฯ สงขลา สอนมวย ผู้บริหาร-ขรก. เกษตรฯ คิดริเริ่ม-เข้าถึงปัญหา-แก้ที่ต้นตอความเดือดร้อน ช่วยชาวบ้านได้สำเร็จ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.62 นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งไลน์ด่วนที่สุดถึงผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และทุกหน่วยงานในสังกัด เรื่องแนวทางการริเริ่มทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน พร้อมแนบสำเนาหนังสือของตนเองในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจ.สงขลา เมื่อปี55และปี57 ได้ทำหนังสือเสนอความเห็นมายังปลัดกระทรวงเกษตรฯและอธิบดีกรมชลประทาน ในขณะนั้นขอให้กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

การทำงานของข้าราชการ ต้องเกาะติดพื้นที่ทำให้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน และทำให้แก้ไขความเดือดร้อนได้ตรงจุด โดยมองถึงผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประการสำคัญในหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ได้รวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่หลายครั้งแต่ละครั้งมีใครเข้าเฝ้าฯ บ้าง เพื่อเป็นเหตุผลให้กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วย

“จึงเห็นได้ว่า ผวจ.สงขลาในขณะนั้น ได้ริ่เริ่มมุ่งมั่นลงไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเป้าหมายในการทำงาน ด้วยการประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียงโดยไม่ได้ยึดถือตามกฎหมายเเต่เพียงอย่างเดียวว่างานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นงานในภารกิจและหน้าที่ ของกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรฯ เท่านั้น”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ดังนั้น จึงขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหาร รวมทั้งข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกท่าน ได้นำแนวทางและวิธีการทำงานตามตัวอย่าง(Case Study )ดังกล่าวข้างต้นมาปรับใช้ในการทำงานแก้ไขปัญหาของเกษตรกรต่างๆ ที่มาเรียกร้องต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยไม่ควรท้อถอยหรือเกิดความท้อแท้ในการทำงาน ขอให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยและทุกท่านได้ยึดถือปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการทำงาน