เมื่อวันที่ 17 มี.ค.62 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้จัดเดินวิ่ง “แลนนำนายช่าง มมส” (MSU Engineering Run 2019) ครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยแบ่งแข่งขันเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร ระยะที่ 2 MINI MARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 05.30 น. ที่บริเวณถนนหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาประเภท MINI MARATHON และเวลา 05.45 น. ปล่อยตัวนักกีฬาประเภท FUN RUN มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ในครั้งนี้ มากกว่า 2,000 คน

รศ. ดร.อนงค์ฤทธิ์ เเข็งเเรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า การจัดเดินวิ่ง “แลนนำนายช่าง มมส” (MSU Engineering Run 2019) ในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยฝ่ายกิจการนิสิตสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสถาปนาวันครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันบุคลากร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย ด้วยการเดินวิ่ง ซึ่งทำได้ง่าย ทำได้ทุกเพศทุกวัยและทำได้ทุกที่ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

นอกจากนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะได้นำไปเป็นทุนการศึกษา การออกค่ายบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสนับสนุนการดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มมส ต่อไป