เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รับมอบสื่อรณรงค์สนับสนุนสถานศึกษาปลอดบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จาก นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน27 โรงเรียน สนับสนุนตามโครงการควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์จังหวัดสุโขทัย ปี 2561 บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ.สุโขทัย