ที่จังหวัดตรัง วันที่ 15 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง จำกัด นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง พร้อมตัวแทนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองกันตรัง เปิด ปฐมฤกษ์เดินเรือท่องเที่ยวจากท่าเรือเมืองเก่ากันตัง ล่องไปยังปาวอ่าวทะเลตรัง เพื่อพัฒนาเป็นรูดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง ตามแนวคิดเปลี่ยนเมืองท่า เป็นเมืองท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาเมืองกันตังให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน โดยเที่ยวเดินเรือท่องเที่ยวปฐมฤกษ์ได้การตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง จำกัด กล่าวว่า จังหวัดตรังเป็นจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันได้รับการประกาศให้เป็นเมืองท่องเที่ยว สมัย ฯ พณ.ฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดตรังทะเล เป็นจุดขายหลัก เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในฝั่งทะเลอันดามัน แต่การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังประสบปัญหาในหลายๆด้าน เช่น ปัญหาพื้นที่ชายทะเลและเกาะต่างๆ ที่จะนำมาสร้างสถานที่พักแรมไว้บริการนักท่องเที่ยวมีข้อจำกัด เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของรัฐ (Public Area) ส่วนพื้นที่ของเอกชน (Private Area) ก็มีเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูท่องเที่ยวนอกจากนั้น ปัญหาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง ก็ไม่สามารถขายได้ตลอดทั้งปี อันเนื่องมาจาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวทางทะเล ในช่วงฤดูมรสุม (Low Season) เป็นเวลา 4 เดือน(มิถุนายน- กันยายน) ของทุกปี

“บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้วิเคราะห์ หาทางออกของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในเชิงยุทธศาสตร์ โดยมองเมืองกันตัง นอกจากเป็นเมืองท่าและย่านเมืองเก่า (Vintage Town) แล้ว ยังมองลึกลงไปอีกว่าเมืองกันตังเป็นเมืองชายทะเล ในอดีตเคยเป็นเมืองท่า ศูนย์กลางการค้า ที่สำคัญฝั่งทะเลอันดามันและตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางระหว่างเกาะภูเก็ตและเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียมีศักยภาพเพียงพอ ที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ทางทะเลฝั่งอันดามัน โดยใช้เมืองกันตัง เป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง ที่สามารถ เชื่อมโยงกับเส้นทางอันดามัน (Andaman Route) ในการระบายนักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวในลักษณะ Island hopping ตามเกาะต่างๆ ฝั่งทะเลอันดามัน ปัจจุบันเส้นทาง อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง จำกัด มีเรือเฟอร์รี่ เรือสปีดโบ๊ท ขนถ่ายนักท่องเที่ยวจากเกาะภูเก็ต - เกาะพีพี - เกาะลันตา - หมู่เกาะทะเลตรัง - เกาะบุโหลน - เกาะหลีเป๊ะ - เกาะลังกาวี จึงมีการะดมความเห็นเปลี่ยนเมืองท่ากันตัง เป็นเมืองท่องเที่ย” นายลือพงษ์ กล่าว

ขณะที่ นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง กล่าวว่า โครงการพัฒนาเมืองกันตังให้มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ด้วยการให้เมืองกันตังเป็นฐาน ศูนย์กลางในการกระจายนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆฝั่งทะเลอันดามันตามเส้นทาง Andaman Route (เกาะภูเก็ต-เกาะพีพี-เกาะลันตา-หมู่เกาะทะเลตรัง-เกาะบุโหลน-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะลังกาวี) และเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง เช่น กันตัง-เหลาเหลียง-เภตรา-เกาะเกียง-เกาะจังกาบ หรือเส้นทางกันตัง-ลิบง ซึ่งเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในชุมชน ตามโครงการท่องเทียวชุมชน Otop นววิถีในพื้นที่จังหวัดตรัง

“ทางเทศบาลเมืองกันตังเข้ามาให้ความร่วมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง จำกัด ในการจัดโครงการดังกล่าว ด้วยศักยภาพของเมืองกันตังที่เน้นทะเลเป็นจุดขาย เมืองกันตังในอดีตเป็นเมืองท่าการค้าขาย มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรหลายแห่งในตัวเมืองกันตัง เป็นเมืองที่มีการทำประพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน มีความมั่นคงทางด้านอาหารทะเล ดังนั้นการเปิดเส้นทาง “Andaman Rout” ให้เมืองกันตังเป็นฐานศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเทียวตามเกาะต่างๆในจังหวัดฝั่งอันดามัน ทางทะเลได้สะดวก และรวดเร็วเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย” นายสรนนท์ กล่าว