จากจิตกรรมรามเกียรติ์ฝาผนังรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระแก้ว สู่โลดแล่นบนจอภาพยนตร์แอนิเมชัน
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62 ลานกิจกรรม ชั้น 6 โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันรอบปฐมทัศน์เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “รามาวตาร” เป็นการชุบชีวิตมรดกศิลป์รามเกียรติ์ จากจิตรกรรมรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สู่แอนิเมชัน โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารวธ. สวธ. และทีมผู้ผลิต ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวและฉายรอบปฐมทัศน์

นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงได้สนับสนุนให้วธ. นำคุณค่าของศิลปกรรมไทยเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “รามาวตาร” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากจิตกรรมฝาผนังรอบพระระเบียง พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อันมีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปกรรม มาผลิตและถ่ายทอดในรูปแบบแอนิเมชัน เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช่การ์ตูน แต่เป็นการเสนอศิลปะเฉพาะตัว นำชีวิต จิตใจ จิตวิญญาณ มาใส่ไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศขึ้นบัญชีโขนในประเทศไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศให้ปีพุทธศักราช 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน

รองนายกฯ กล่าวอีกว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำให้คนยุคดิจิทัลได้เรียนรู้เรื่องราววรรณกรรมเรื่องสำคัญของชาติ และได้เข้าถึงความงามของจิตรกรรมอันทรงคุณค่าที่ปรากฏบนฝาผนังวัดคู่บ้านคู่เมือง ตลอดจนเป็นการนำความฝันของคนโบราณให้เป็นความจริง

สำหรับเนื้อหาตอน รามาวตาร ได้กล่าวถึงมูลเหตุแห่งการอวตารของพระนารายณ์เป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์ สอดคล้องกับคติความเชื่อ ของคนไทยที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ คือ องค์อวตารของพระนารายณ์ โดยงานแอนิเมชัน ได้สร้างสรรค์ภาพตัวแสดงให้มีการเคลื่อนไหวที่พัฒนามาจากท่าทางการแสดงโขน ประกอบกับเทคนิคพิเศษมาถ่ายทอดเรื่องราวให้น่าติดตามชมภายในเวลา 1 ชั่วโมง ทังนี้ วธ. มีกำหนดจัดฉายให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมฟรี ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคมนี้ สำรองที่นั่งแฟนเพจ : รามาวตาร จิตกรรมฝาผนังมีชีวิต หรือ www.facebook.com/ramaavatar.animation/