“กฤษฏา” สั่งหน่วยฝนหลวงฯ 11 หน่วย เกาะติดทำฝนช่วยเหลือพื้นที่เกษตร ชี้นาปรังเจอภัยแล้งเสี่ยงเสียหายกว่า 2 ล้านไร่ อีก 1แสนไร่ เริ่มเสียหายแล้ว

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ว่านายกรัฐมนตรี ห่วงใยสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง โดยขณะนี้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังเกินแผนจัดสรรน้ำ กว่า1แสนไร่ กำลังเกิดความเสียหาย และอีก 2 ล้านไร่ ใน 36 จังหวัด ที่จะเสี่ยงเกิดความเสียหายเนื่องจากต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงอีก 2 เดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ จึงได้สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนปฏิบัติการใหม่ ให้ตั้งหน่วยฝนหลวงทุกภูมิภาค ขณะนี้ได้ตั้ง 11หน่วย และมีความพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนหลวงทันทีและทั่วถึงเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไข เพื่อเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่เกษตรให้เกษตรกรได้ผลผลิต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับน้ำอุปโภค บริโภค มีเพียงพอใช้ถึงวันที่ 31พ.ค.62 แม้ช่วงนี้ฝนไม่ตกแม้แต่หยดเดียว แต่หากเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือนมิ.ย.-ก.ค. จะมีมาตรการจำกัดการใช้น้ำภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ซึ่งขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21จังหวัด ต้องงดปลูกข้าวนาปรังรอบสอง ทั้งกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงมหาดไทย จะลงพื้นที่ร่วมกันชี้แจงเกษตรกรงดปลูกพืชใช้น้ำมาก แนะนำให้ทำพืชอื่นใช้น้ำน้อย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

“พื้นที่ทางเกษตรเสียหายแล้ว กว่า 1 แสนไร่ และมีความเสี่ยงเสียหายอีก 2 ล้านไร่ ขณะนี้ให้หน่วยฝนหลวงกระจายทุกภูมิภาค 11 หน่วย เกาะติดพื้นที่หากพบสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยสามารถขึ้นบินได้ทันที ทำฝนช่วยพื้นที่เกษตร ทั้งนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนใช้ ได้ถึงเดือนพฤษภาคม หากเกิดฝนทิ้งช่วงจำเป็นจะต้องนำน้ำสำรองที่ไว้ในปีหน้ามาใช้ก่อน”นายกฤษฏา กล่าว