นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานแถลงข่าว โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี2” โดยมี กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ฑิฆัมพร ฤทธาอภินันท์ และ ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ไทเบค บางนา