วันนี้วันพระ ปฏิทินจันทรคติไทย ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีจอ
พระพุทธรูปหลวงพ่อนาก ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 20 หรืออายุราว 600 ปี พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิ หมายถึงการตรัสรู้ธรรม
พระพุทธรูปมงคลทำด้วยวัตถุพิเศษ พระองค์สีนาถ เนื้อสำริดมีส่วนผสมของทองคำมากเป็นพิเศษ พระเนตรฝังนิล ประทับขัดสมาธิเพชร พระบาททั้งสองข้างจำหลักลวดลายมงคล
จารึกฐานพระพุทธรูประบุว่า พระยายุธิษฐิระ เจ้าเมืองพะเยาสร้างเมื่อ พ.ศ. 2019 (เดิมคนร้ายขุดค้นพบในเจดีย์โบราณที่วัดป่าแดงหลวงดอนไชยบุนนาค จ.พะเยา เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้พร้อมของกลางที่ จ.ลำปาง ต่อมาหลวงอดุลยธารปรีชาไวท์ ผู้พิพากษาจ.เชียงราย ได้ทูลเกล้าถวายฯแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469 จึงพระราชทานให้เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ข้อมูล: พระพุทธรูปมงคลโบราณ พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากร 2554, บูรพา โชติช่วง เรียบเรียง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance