“กฤษฏา” เจาะตลาดยางตะวันออกกลาง ปลื้มรัฐสุลต่านโอมาน จ่อนำยางทำถนนในทะเลทราย ชี้มีคุณสมบัติยืดหยุ่นคงทนกว่า ถนนคอนกรีต ฟุ้งนวตกรรมยางไทย ทำถนน นานาชาติให้การยอมรับ ระบุดันราคาขึ้นใกล้เป้าหมาย 60 บาท/กก.

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายยูซุฟ บิน อลาวี บิน อับดุลลาห์ รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน เข้าพบเนื่องในโอกาสนำที่ปรึกษาการเกษตรและเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเทคโนโลยีการผสมยางเยือนไทย เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผสมยางพาราของไทย ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรมยางด้านนวัตกรรมถนนผสมยางพารากับรัฐสุลต่านโอมาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานต้นแบบถนนยางพารา เพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมกัน พร้อมผลักดันนวัตกรรมถนนยางพาราไทยสู่เวทีโลก โดยไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐสุลต่านโอมาน มีความสนใจด้านการเกษตร ประมง สาธารณสุข และเทคโนโลยีใช้ยางพาราไปทำถนนของไทย จึงได้มาหารือเพื่อนำยางพาราไปใช้ทำถนนในโอมานที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นทะเลทราย โดยต้องการใช้ยางพาราเพราะมีคุณสมบัติความยืดหยุ่นทนทานมากกว่า ถนนคอนกรีต รวมทั้งต้องการใช้ยางพาราแผ่นปูทางเท้า ปูพื้นบ่อน้ำ

“เราพร้อมสนับสนุนทั้งทางเทคโนโลยีและวัถตุดิบอย่างเต็มที่ ซี่งเป็นการสร้างโอกาสการค้า การลงทุน และแสดงถึงมาตรฐาน นวตกรรมยางพาราไทยให้ได้รับการยอมระดับนานาชาติ ซี่งไปดูงานทำถนนพาราซอยซีเมนท์ และทำถนนของกระทรวงคมนาคม ใช้ยางไปทำในถนนชั้นกลาง และฉาบผิว ทั้งนี้สำหรับมาตรการเพิ่มใช้ยางในประเทศ ได้ใช้ยางพาราทำถนนไปแล้วกว่า 3 หมื่นตัน คาดว่าภายในปีงบประมาณนี้ เดือนก.ย.ใช้กว่า8 หมื่นตัน พร้อมกับรัฐบาล สนับสนุนงบชดเชยดอกเบี้ยผ่านสหกรณ์ ไปรับซื้อยางโดยตรง จากเกษตรกรสวนยาง นำไปแปรรูปเป็นยางก้อน ส่งออกตลาดต่างประเทศ และลดพื้นที่ปลูกยางอายุ25ปีขึ้น 4แสนไร่ โดยมาตรการต่างๆทั้งเพิ่มการใช้ยางของหน่วยงานรัฐ ทำให้ราคายางกำลังปรับตัวเข้าใกล้เป้าหมาย 60บาทต่อกก.ขณะนี้ราคายางแผ่น ปรับตัวขึ้นมากว่า 54บาท”นายกฤษฏา กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance