นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC กล่าวว่า ดุสิตธานี เดินหน้าปรับโครงสร้างทรัพย์สิน หลังบริษัทย่อย “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี” หรือ DREIT ประกาศระดมเงินทุนเพื่อเข้าซื้อกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในทรัพย์สินโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มูลค่าราว 2 พันกว่าล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ขยายโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของ DREIT ขณะที่ดุสิตธานีจะได้รับรายได้จากโรงแรมและผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนในกองทรัสต์ตามสิทธิอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การปรับโครงสร้างทรัพย์สินของกลุ่มดุสิตธานีดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพของแต่ละกลุ่มธุรกิจให้สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุด ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนในการขยายกิจการ โดยล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ที่อยู่ในการปรับโครงสร้างทรัพย์สินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,304 ล้านบาท

“การขายดุสิตธานี มัลดีฟส์ให้กับ DREIT เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนและการจัดการโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะนอกจากจะได้กำไรจากการขายเงินลงทุนแล้ว ทางดุสิตธานียังคงเช่าสินทรัพย์ดังกล่าว เพื่อคงสิทธิในการบริหารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ทำให้รับรู้รายได้จากโรงแรมเหมือนเดิมและต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังได้รับผลตอบแทนจาก DREIT ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์” นางศุภจี กล่าว

ส่วนการขยายการลงทุนของ DREIT ในครั้งนี้ จะทำให้กองทรัสต์เติบโต มีสินทรัพย์ที่ดีและน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ ขนาดของกองทรัสต์ที่ใหญ่ขึ้น ก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยทรัสต์มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งคาดว่าสภาพคล่องที่ดีขึ้นจะช่วยให้ราคาในตลาดของหน่วยทรัสต์ซื้อขายใกล้เคียงกับราคาที่เหมาะสมของหน่วยทรัสต์มากขึ้น

โดย นางศุภจี กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์นั้น ทาง DREIT มีแผนจะออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จำนวนไม่เกิน 365 ล้านหน่วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินลงทุน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ DREIT ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ซึ่งจะทำให้ดุสิตธานีรักษาสัดส่วนการลงทุนใน DREIT ต่อไป และทำให้ DTC ได้รับผลตอบแทนจาก DREIT ในรูปแบบเงินปันผล สามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายการลงทุนต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน