สัปดาห์พระเครื่อง/ราม วัชรประดิษฐ์

ถ้าจะกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ในยุค 20-30 ปีที่แล้ว ในแถบภาคกลางตอนบน ที่บรรดานักนิยมสะสมวัตถุมงคลเคารพศรัทธาและเลื่อมใสกันอย่างกว้างขวางคงจะมีสักไม่กี่รูป และหนึ่งก็คือ หลวงพ่อทบ แห่งวัดเขาน้อย หรือชื่อเป็นทางการว่า “วัดพระพุทธบาทชนแดน” จ.เพชรบูรณ์ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มากด้วยคุณวุฒิและพุทธาคมแกร่งกล้า นอกจากนั้น ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างไกลโด่งดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

ล็อกเกตหลวงพ่อทบ

หลวงพ่อทบ เกิดที่บ้านยางหัวลม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2424 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ 16 ปี ที่วัดช้างเผือก โดยมีพระอาจารย์สี เจ้าอาวาสวัดเป็นพระอุปัชฌาย์ ศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉาน รวมทั้งวิทยาอาคมต่างๆ เมื่ออายุครบบวชจึงอุปสมบทที่วัดศิลาโมง บ้านนายม อ.เมือง โดยพระครูเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ปาน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์สี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา “ธมมปญโญ” แล้วกลับไปจำพรรษาที่วัดช้างเผือกดังเดิม ศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานและมนต์คาถาต่างๆ จากพระอาจารย์สีและพระอาจารย์ปาน ซึ่งเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อทรัพย์คาพันธ์ ที่ได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นผู้วิเศษและมีวาจาสิทธิ์จนเชี่ยวชาญ จากนั้นจึงออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อบำเพ็ญภาวนาและ ฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐาน ระหว่างนั้นได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านคาถาอาคมจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้งประเทศพม่า ลาว และเขมร จนเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือในด้านมนต์คาถาของบรรดาชาวเขมร ท่านอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาโดยแท้ สร้างและพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ ท่านสร้างพระอุโบสถแล้วเสร็จถึง 16 หลัง จนมาถึงพระอุโบสถวัดช้างเผือกหลังที่ 17 แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จท่านก็มรณภาพเสียก่อนที่วัดช้างเผือก ดังคำที่พระอาจารย์สีกล่าวกับท่านไว้ว่า “หากถึงวาระสุดท้ายขอให้กลับไปวัดช้างเผือก อย่าปล่อยให้ร้าง” ก่อนท่านมรณภาพจึงได้ย้ำกับลูกศิษย์ลูกหาให้สร้างวิหารหรือมณฑปเพื่อเก็บศพเอาไว้ไม่ให้เผา มิฉะนั้นวัดช้างเผือกจะดำเนินการสู่ความเจริญรุ่งเรืองมิได้ สมณศักดิ์สุดท้ายได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นที่พระครูวิชิตพัชราจารย์ พระครูสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอำเภอชนแดน และสิ่งอัศจรรย์อีกสิ่งคือ ท่านมรณภาพในปี พ.ศ.2519 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 เช่นเดียวกับที่ท่านเกิด สิริอายุรวม 95 ปี

หลวงพ่อทบ พิมพ์จันทณ์ลอย

หลวงพ่อทบ ได้สร้างปาฏิหาริย์ต่างๆ ให้เป็นที่ปรากฏมากมาย อาทิ ถ่ายภาพไม่ติด ไฟดับ วาจาสิทธิ์ ฯลฯ ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านเป็นที่รู้จักขจรไกลและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยถ้วนหน้า วัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของท่านจึงล้วนเป็นที่นิยมสะสมและแสวงหาในแวดวงนักนิยมสะสมวัตถุมงคลพระคณาจารย์อย่างกว้างขวาง ทั้งรูปหล่อโบราณ เสาร์ ห้า รูปเหมือนลอยองค์ เสาร์ห้า (พิมพ์หัวไม้ขีด) รูปเหมือนบูชา ล็อกเก็ต ตะกรุดโทนถักเชือก ไปจนถึงลูกอมถักเชือก เห็นชื่อชั้นแล้วบอกได้เลยว่าน่าสะสมมากเลยครับผม