สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด มั่นใจการทำงานสันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดสรรเงิน 1.6 แสนบาท จ่ายค่าบำรุง ย้อนหลัง 12 ปี

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.62 นายณรงค์ สุขโท้ พร้อมด้วยนายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม นายเจียง นาอุดม กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด และแสดงความขอบคุณในโอกาสที่สหกรณ์ฯ จ่ายเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ย้อนหลัง 12 ปี เป็นเงิน 160,000 กว่าบาท โดยมีนายเสน่ห์ สวนสุข ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด ให้การต้อนรับ ณ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

นายเสน่ห์ สวนสุข ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมา ทางสหกรณ์ฯ ไม่มั่นใจในการทำงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพราะไม่เชื่อมั่นในการทำงานและบทบาทหน้าที่ แต่หลังจากจัดให้มีการประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์ฯ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดใหม่ สหกรณ์ฯ ก็เห็นผลงานของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ มานั่งเป็น ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ ฯ ก็ยิ่งมั่นใจว่า จะเป็นที่พึ่งให้กับสหกรณ์ได้ ทางสหกรณ์จึงนำส่งค่าบำรุง เพื่อให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ นำไปบริหารจัดการ และนำคืนเงินค่าบำรุง ในรูปแบบจัดฝึกอบรมฟรี

นอกจากนี้ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ยังทำหน้าที่ประสานงาน ยามสหกรณ์มีปัญหาด้านกฎหมาย ก็ให้ข้อหารือกับหน่วยงานราชการต่างๆ หากสันนิบาตสหกรณ์ฯ ทำหน้าที่ และมีผลงานชัดเจนเช่นนี้ เชื่อมั่นว่าอีกหลายๆ สหกรณ์ จะเกิดความเชื่อมั่น และนำส่งค่าบำรุงคงค้างอย่างแน่นอน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน