สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ปรับบทบาทใหม่ ส่งคืนค่าบำรุงในรูปแบบอบรมให้ความรู้ฟรี เติมความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ นำร่องรุ่นแรก จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.62 นายณรงค์ สุขโท้ กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานเปิดการอบรม หัวข้อ "กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็น" เพื่อเสริมความรู้ในการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ และสหกรณ์ได้รับบริการทางด้านวิชาการ แก่สหกรณ์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนายวิชิต นวลชื่น ผู้อำนวยการ สสท. กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สสท. เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. กล่าวว่า สสท. ได้ปรับบทบาทใหม่ จากนี้เป็นต้นไป จะมุ่งมั่น ที่จะคืนกลับ ค่าบำรุงสหกรณ์ในรูปแบบของการให้ความรู้ทั้งในเรื่องของการอบรมและ การส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่สหกรณ์ทั่วประเทศ สำหรับการลงพื้นที่ให้การอบรม สสท. เตรียมลงพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายสหกรณ์ที่แก้ไขใหม่ เพื่อให้สหกรณ์เตรียมความพร้อมในการบริหารการเงินของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 การกำหนดกรอบการจัดการเงินทุนของสหกรณ์เพื่อการดำเนินกิจการ การฝากเงินของธนาคารเพื่อรักษาสภาพคล่อง การลงทุนของสหกรณ์เพื่อความมั่นคง และการบรรยายเรื่องการบริหารการเงินของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในหัวข้อการกำหนดกรอบการสหกรณ์เพื่อการดำเนินกิจการ การฝากเงินของ สหกรณ์เพื่อรักษาสภาพคล่อง การลงทุนของสหกรณ์เพื่อความมั่นคง และในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำธุรกรรมในงานสหกรณ์ การกู้ และการค้ำประกัน/จำนอง

“มีแนวคิดอยากให้สหกรณ์มี วันหยุดของตนเอง ไม่ต้องอ้างอิงวันแรงงาน ต่อไปนี้เราจะมีวันหยุดของเราเอง คือวันสหกรณ์แห่งชาติ โดยจะประเติมครั้งแรกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ปีถัดไป โดยรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับวันสหกรณ์แห่งชาติ เพิ่มวันหยุดให้จนท.สหกรณ์ทั่วประเทศ ในการฉลองวันดังกล่าว โดยให้สหกรณ์กำหนดวันดังกล่าวในปฏิทินของตน เพื่อมีวันหยุดสำคัญเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ”ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน