เจ้าคณะอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระบุ กรณี พระภาวนารัตนญาณ เข้ารับการประกอบพิธีเถราภิเษกในประเทศเมียนมา เป็นการปฎิบัติตามประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน

จากกรณี พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท) รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งสอบ พระภาวนารัตนญาณ (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้เข้ารับการประกอบพิธีเถราภิเษกยกยอสมณศักดิ์พระสงฆ์ในล้านนา ชั้นพระราชครูแห่งเมืองยอง ประเทศเมียนมา และมีการสวมมงกุฎ ทองคำแท้ น้ำหนัก 47 บาท พาดแผ่นทองคำตรงบริเวณบ่าซ้าย อาจสร้างความสับสนให้ประชาชาทั่วไปนั้น

ล่าสุด พระมหาสุบรรณ มหาคมฺภีโร
เจ้าคณะอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้ออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ถึงผลการตรวจสอบดังกล่าว โดยระบุว่า ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ท่าน เข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าว พร้อมได้รับหนังสือชี้แจงจาก พระภาวนารัตนญาณ ซึ่งกรณรดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ปฎิบัติสืบทอดกันมายาวนานเป็นเรื่องปกติ โดยในพิธีดังกล่าวมีชาวเมืองในรัฐฉานและใกล้เคียง 8 เมืองใหญ่มาร่วมในพิธีนับหมื่นคน และเป็นประเพณีที่มีการมอบมงกุฎทองคำให้แก่ผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์ชั้นราชครู ซึ่งถือเป็นชั้นยศลำดับที่ 6 ของคณะสงฆ์ในรัฐฉานที่สืบทอดกันมายาวนาน

ดังนั้น การที่พระภาวนารัตนญาณ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว จึงถือได้ว่า ไปร่วมตามประเพณีท้องถิ่น ตามหนังสือนิมนต์จากสมเด็จพระอาชญาธรรมคันธรสวังโส สังฆราชเมืองยอง ทั้งนี้ สังฆราชเมืองยอง ได้ร่วมบริจาคทองคำหนัก 15 บาท ร่วมสมทบกับพุทธศาสนิกชน เพื่อจัดทำมงกุฎ สังฆาฎิ สุพรรณบัตร เป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์ มอบถวายให้พระภาวนารัตนญาณ โดยพระภาวนารัตนญาณได้รับมอบและมอบให้คณะกรรมการวัดแสงแก้วโพธิญาณ นำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วเก้าของวัดแสงแก้วโพธิญาณ และในอนาคตจะได้เป็นที่ศึกษาของพุทธศาสนิกชนต่อไป