ทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนทักษะการทำงาน การใช้ชีวิต การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งในบางสถานที่อาจอยู่ห่างไกล เดินทางลำบาก เสียค่าใช้จ่ายไม่สะดวกกับนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน

แต่งานนี้ไม่ต้องลังเลใจเพราะ สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้เตรียมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ไว้ให้น้องๆ เยาวชน ได้เที่ยวไป เรียนไป ใช้เวลา ในช่วงปิดเทอมเติมเต็มความรู้ด้วยความเพลิดเพลินและสร้างสรรค์ที่ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ คลิกเลย https://fieldtrip.ipst.ac.th