นายพลดล เจนนุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 (สสพ.1) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำสวนบางหว้า จำนวน 30 คน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยมีนายสุรัตน์ ธวัชสานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยาย ผู้ร่วมโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตุการณ์จำนวน 30 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโคนอน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน