เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62 นายศิวกร ศรีภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4 อำเภอจะนะ พร้อมด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำสวนจะโหนง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาผู้นำกลุ่มให้มีความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจ พัฒนาด้านการผลิต การตลาด สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน