จังหวัดระนอง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ส่งเสริม และสนับสนุนชี้ช่องทาง กลยุทธ์ด้านการตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแก่สหกรณ์การเกษตร และสมาชิก

เมื่อวันที่ 6 มี.ค 62 นายสมจิตร์ เขียนด้วง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ระหว่างนายธีระพล ชลิศราพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง กับนายสุชน ภู่ไชยเจริญ ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด โดยมีนายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดระนอง และนายธงไชย วิจิตรเวชการ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น ระนอง

นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมือกับหอการค้าไทย ดำเนินการโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรรูปแบบประชารัฐ กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ (1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร และยกระดับความสามารถด้านการตลาดให้กับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมกับหอการค้าจังหวัดระนอง คัดเลือกสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมเข้าร่วมโครงการ โดยได้ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร จังหวัดระนองขึ้น ระหว่างหอการค้าจังหวัดระนอง กับ สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด ขึ้น เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป (ยางพารา,ปุ๋ยสั่งตัด) เพิ่มขึ้น เพิ่มปริมาณธุรกิจรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ์ และเพื่อขยายตลาดทั้งภายนอกจังหวัด และต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลเพิ่มให้กับผลผลิตยางพาราได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายธีระพล ชลิศราพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง กล่าวว่า หอการค้าพร้อมสนับสนุนและให้การช่วยเหลือสหกรณ์ฯ โดยเฉพาะด้านการตลาดเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการแปรรูปยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด อย่างเต็มที่

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน