วันที่ 6 มี.ค.62 ที่ สตม.สวนพลู พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. กล่าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเพิ่มหลักเกณฑ์การใช้กฎหมายให้มากขึ้น ลดการใช้ดุลพินิจให้น้อยลง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเด็ดขาดและจริงจัง หลังจากที่นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ AI เข้ามาใช้ในประเทศไทย ส่วนประทับก็ยังใช้อยู่แต่ว่าเครื่อง AI สามารถจดจำ ใบหน้าในการของผู้ที่เดินทางเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็ว และตราประทับก็จะใช้น้อยลงเช่นเดียวกันเคาร์เตอร์ก็จะน้อยลงเครื่อง AI สามารถจดจำคนดีๆ สามารถอนุญาตให้เดินทางเข้าเมืองได้เลย และภายใน4-5 เดือน ทุกสนามบินของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งหมดจะใช้เครื่อง AI ผ่านการเดินทางเข้า-ออกทั้งหมด เป็นการให้บริการที่เร็วและสะดวดกว่าเหมือนกับประเทศอื่นๆ ที่ใช้อยู่สำหรับเครื่อง AI เริ่มใช้ที่ประเทศออสเตรเลีย แต่ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ใช้เป็นประเทศแรก ส่วนประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่าสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองได้มีการหารือกับกระทรวงมาตุภูมิรัฐบาลปิดแล้วเขายินยอมให้เราใช้ระบบ AI เหมือนอย่างเช่นที่เขาใช้แล้วเครื่อง AI เป็นเครื่องที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตม.ปัจจุบันนี้คือการทำอะไร ที่ให้มันง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเข้า-ออกเมืองได้อย่างง่ายๆ เพียงแต่ว่า "คนร้ายจะต้องเข้า-ออกประเทศได้ยาก" ส่วนคนดีๆและนักท่องเที่ยวดีๆ สามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้อย่างง่ายแค่นี้เอง เพราะว่า เครื่อง AI สามารถตรวจจดจำประวัติของบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่ดีก็จะให้เดินทาง ผ่านแดนได้ แม้นว่าเดินทางกลับประเทศไปแล้ว เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนพาสปอร์ต เมื่อเดินทางกลับเข้ามาใช้งานได้เหมือนเดิม สำหรับการเข้าเมืองต่อไปภายในอนาคตเอกสารก็จะไม่มีแล้วและใบตม 6 ก็จะไม่ใช้แล้วและการเดินทางเข้าออกเมืองก็จะรวดเร็วขึ้นและการเข้าแถวติดยาวก็จะไม่มี แถมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.ก็จะทำงานได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการตรวจสอบคัดกรองคนร้ายต่างๆ อีกด้วย