วันนี้วันพระ ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 14 ค่ำ เดือน 3
ประวัติ “พระเจ้าล้านทอง” กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดของเมืองลำปาง มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เจ้าหาญศรีธัตถะมหาสุรมนตรี เจ้านครลำปาง สร้างเมื่อพุทธศักราช 2039 สมัยเดียวกับพระเจ้าติโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าล้านทองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัสดุสัมฤทธิ์ ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก 2 คืบ ศิลปะสมัยล้านนา ประดิษฐานในมณฑปเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งภายในวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นที่รวมปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองลำปางไว้หลายสิ่ง เช่น องค์พระบรมธาตุเจดีย์, พระแก้วดอนเต้า, (แต่เดิมพระแก้วมรกตก็เคยประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งนี้มาก่อน), ภายในวิหารหลวงประดิษฐานพระเจ้าล้านทองและพระเจ้าทันใจ พุทธศาสนิกชนต่างเลื่อมใสศรัทธาขอพรสิริมงคล

อ้างอิง: พระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง, http://cmhop.finearts.cmu.ac.th/ ภาพ: บูรพา โชติช่วง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน