“สสวท.” จี้ต้องพร้อมส่งถึงโรงเรียนก่อนเปิดเทอม 62 ทั้งพัฒนาคุณภาพเพิ่มลูกเล่นสร้างทักษะรับยุคดิจิทัล ที่สำคัญเด็กไม่ต้องแบกหนังสือน้ำหนักมาก ทั้งยังราคาเบาๆ

ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สสวท.ได้พัฒนาหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทันสมัยด้วยการเพิ่ม QR Code ARและ Short URL เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ในปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,5 มัธยมศึกษาปีที่ 2,5 ในปีการศึกษา 2562 โดยจะครบทุกชั้นปีในปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ล่าสุด สสวท.ร่วมกับ 2 หน่วยงานคือ องค์การค้าของสกสค. ซึ่งรับอนุญาตจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯจัดพิมพ์และจำหน่ายระดับมัธยมฯ

ทั้งนี้ ทั้งสองรายต้องพร้อมจัดส่งให้ร้านค้าทั่วประเทศ และร้านค้าประจำจังหวัด เพื่อจัดส่งถึงโรงเรียนทั่วประเทศระหว่างวันที่ 20 มี.ค.-30 เม.ย.62 ทันก่อนเปิดเทอมใหม่ปี 2562 ซึ่งไม่ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้พิมพ์หนังสือของ สสวท. ราคาจำหน่ายก็เคาะจากส่วนกลาง กำหนดราคาเองไม่ได้ เพราะก.ศึกษาธิการควบคุมให้มีมาตรฐาน คุ้มค่า ย่อมเยาเหมาะกับคุณภาพ ทั้งปีนี้ได้ปรับให้หนังสือบางลงและถูกลง ช่วยให้เด็กๆไม่ต้องแบกหนังสือที่หนักมาก