“กฤษฏา” ลุยเปิดแปลงเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนา ชาวนานครสวรรค์ ปลื้มทำกำไรงามจับเงินแสน พร้อมแนะรัฐบาลใหม่ ยึกการตลาดนำการผลิต แก้สินค้าเกษตรล้นตลาด เมื่อวันที่ 1 มี.ค.62 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการเปิดงานวันรณรงค์และเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา เยี่ยมชมสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยเครื่องเก็บเกี่ยว และสาธิตการไถกลบตอซังข้าวโพด รวมทั้งเยี่ยมชมการซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายกฤษฏา กล่าวว่า ตนยินดีอย่างยิ่งมาเป็นเกียรติข้าวโพดหลังนา ต่อไปนี้เมื่อเกษตรตำบล อำเภอ แนะนำต้องขายได้ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้เพิ่มรายได้เกษตรกร จึงสนับสนุนชาวนา เปลี่ยนนาปรังมาปลูกข้าวโพด นำเอกชนมารับซื้อ เป็นการทำงานแบบใหม่ ปฏิรูปภาคเกษตร เดินหน้าแผนการผลิตเกษตรใหม่ หลังจากนี้ ให้เกษตรตำบล มาสำรวจ ปลูกข้าวแล้วได้ผลผลิตไม่ถึง 800 กก.ต่อไร่ จะให้เปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่น และหาคนซื้อให้ได้ก่อน จึงลงมือทำเกษตร “ขณะนี้มีเรื่องเสียใจนิดหน่อย หนอนกระทู้ มากินไปเกือบ2หมื่นไร่ แต่ผลกำไร 4-5 พันบาทต่อไร่ ในปีหน้า ปลูกผัก ปลูกถั่วเขียว จะต้องมีคนรับซื้อ ไม่ให้ทำเกษตรเป็นหนี้สินต้องไปนอนหน้ากระทรวงเกษตรฯ ขอร้องให้ช่วยแก้หนี้”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.นครสวรรค์ ปลูกข้าวกว่า 7.6 หมื่นไร่ มีกำไร 4-5 พันบาท สูงสุดของการทำพืช เป็นต้นแบบไปทำเกษตรกรรมทุกชนิด เชิญชวนเกษตรกรไปทำเกษตร ชนิดใหม่ โดยให้เจ้าหน้าที่เกษตร ตำบล อำเภอ ลงไปแนะนำพืชชนิดใหม่ พร้อมกับมีพันธมิตร ภาคเอกชน นำเครื่องจักรกล มาแนะนำการปลูก และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ จากบทเรียนปีนี้ เกษตรกรให้ความร่วมมือปรับเปลี่ยนเลิกทำนาปรัง เพราะ รู้ราคาล่วงหน้า จึงมั่นใจ ใครมาเป็นรัฐบาล มาเป็นรัฐมนตรีเกษตรฯ ต้องใช้แนวปฏิรูปการเกษตร การตลาดนำการผลิต แก้สินค้าเกษตรล้นตลาด มาทำต่อแน่นอน คาดว่า ถั่วเหลือง จะเป็นพืชทดแทน ปลูกข้าว ที่มีอนาคตดี ซึ่งจะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรมาช่วยลดต้นทุน”นายกฤษฏา กล่าว ระหว่างนั้นได้มีเกษตรกร จำนวนมาก เข้ามาขอบพระคุณนายกฤษฏา ที่มาช่วยเกษตรกรทำให้มีกำไรได้จับเงินแสน หลังเปลี่ยนทำนามาปลูกข้าวโพด ด้าน นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2561/62 ทั้งหมด 14 อำเภอ พื้นที่ 76,866 ไร่ เกษตรกร 4,136 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560/61 จำนวน 20,508 ไร่ หรือร้อยละ 36.42 สำหรับในปีการผลิต 2561/62 คาดว่าจะได้ผลผลิตรวม 92,239.20 ตัน คิดเป็นมูลค่า 664.12 ล้านบาท