นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2562” ซึ่งนับเป็นปีที่ 103 ของสหกรณ์ในประเทศไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงวางรากฐานการสหกรณ์ไทย โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาจัดให้มีกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติของจังหวัดสงขลา ดังเช่นที่ปฏิบัติมาทุกปี เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ และเผยแพร่งานสหกรณ์ให้ปรากฏแก่สังคมอย่างทั่วถึง และเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น ภายในงานมีพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” รับฟังสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ พิธีมอบโล่สหกรณ์ดีเด่น/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2562 และมอบโล่สหกรณ์ดีเด่น/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น/นักสหกรณ์ดีเด่น/กรรมการกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน