ชวนไปเที่ยวสัมผัส 16 ชุมชนดั้งเดิม เยี่ยมชมวัง พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ อีกศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมากมาย งานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ 237 ปี
โดยการจัดงานในครั้งนี้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ จัดกิจกรรม ณ ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนต่างเชื้อชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 1 – 6 มี.ค. โดยจัดในพื้นที่ชุมชน 16 ชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่
วันที่ 1 – 2 มี.ค. ชุมชนมอญเขตบางขุนเทียน จัดที่ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน เคหะธนบุรี 3
วันที่ 1 – 3 มี.ค. ชุมชนนางเลิ้งและชุมชนบ้านบาตร จัดที่ลานอุโบสถวัดสุนทรธรรมทาน ชุมชนเวียดนาม (ญวนพุทธ) เขตบางซื่อ จัดที่วัดอนัมนิกายาราม (วัดญวนบางโพ) ชุมชนเขตคลองสาน จัดที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุมชนวัดจำปาเขตตลิ่งชัน จัดที่บริเวณลานวัดจำปา ชุมชนบางไส้ไก่และชุมชนกุฎีจีนเขตธนบุรี จัดที่วัดอินทารามวรวิหาร(วัดใต้) และชุมชนบ้านบุและตรอกข้าวเม่าเขตบางกอกน้อย จัดที่ลานรอบอุโบสถวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

วันที่ 2 – 3 มี.ค. ชุมชนชาวจีนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์และชุมชนอินเดีย จัดที่วัดไตรมิตรวิทยาราม ชุมชนคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญ จัดที่วัดกำแพง
วันที่ 4 – 5 มี.ค. ชุมชนบ้านครัวเหนือ บ้านครัวใต้และชุมชนเขมรเขตสามเสน จัดที่อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุมชนพม่าจากเขตพระโขนง จัดที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
และวันที่ 4 – 6 มี.ค. ชุมชนบางลำพูเขตพระนคร จัดที่สวนสันติชัยปราการ
กิจกรรม อาทิ การจัดเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงการแต่งกายของแต่ละชุมชน การแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชน การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นของดั้งเดิม และการสาธิตอาหารของชุมชน เป็นต้น

ส่วนที่ 2 จัดกิจกรรมสมโภชงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มี.ค. กิจกรรมประกอบด้วย พิธีด้านศาสนา วันที่ 8 มี.ค. เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สวนสันติชัยปราการถึงตลาดบางลำภู และเวลา 08.30 น. พิธีบวงสรวงเทพยดา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ทั้งนี้มีพิธีเปิดวันที่ 8 มี.ค. เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หลังจากนั้นวันที่ 9 มี.ค. เวลา 09.30 น. พิธี 5 ศาสนามหามงคล ณ หอสมุดแห่งชาติ นอกจากนี้ มีกิจกรรมทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และบริเวณโดยรอบโรงละครแห่งชาติ เยี่ยมชมวัง พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือ www.m-culture.go.th