อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไอเดียกระฉูด จัดนิคมเกษตรสตาร์ทอัพ รองรับคนรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมทันสมัยทำโมเดลเกษตรครบวงจร เริ่มแปลงต้นแบบนิคมสหกรณ์ชะอำ โคกคราม วังจันทร์ กว่า 1 พันไร่

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.62 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กำลังเตรียมทำโครงการจัดที่ดินของนิคมสหกรณ์เพื่อรองรับคนทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะเกษตรกร โดยบุคคลที่มีความสนใจทำการเกษตรที่เน้นการต่อยอดเกษตรสมัยใหม่เพื่อแปรรูปขาย เป็นโมเดลพัฒนาการเกษตรครบวงจร ไม่ใช่ปลูกเพื่อขายวัตถุดิบเท่านั้น ซึ่งการจัดที่ดินลักษณะนี้มาจากแนวคิดของประเทศอิตาลี ที่ให้คนสนใจจริงๆแต่ไม่มีที่ดิน มาพัฒนาโดยเอาทุนและความคิดหรือไอเดียเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบต่อยอด ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเสริม ซึ่งจะมีกรรมการคัดเลือกตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างระเบียบเพื่อป้องกันการมุ่งขอเข้าโครงการ แต่หวังเอาที่ดินขาย แม้ว่าตามกฏหมายสหกรณ์ จะสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้เมื่อทำการเกษตรเกิน 10 ปีก็ตาม พบว่าคนจะรักที่ดินและยากที่จะเปลี่ยนมือเพราะการทำเกษตรจะเป็นอนาคตของคนไทย

ทั้งนี้ เริ่มต้นทดลองนำร่องพื้นที่นิคมสหกรณ์ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ประมาณ 100 ไร่ 100 ราย ประมาณรายละ 1 ไร่ ค่าเช่าไร่ละ1 สตางค์ ก่อนขยายไปแปลงที่ดินอื่น คือ อ.โคกคราม จ.สุมทรสาคร อ.วังจันทร์ จ.ระยอง กว่า 1 พันไร่ เแนวคิดแบบนี้เนื่องจากเห็นว่า ก่อนหน้านั้น รัฐจะมีการจัดที่ดินให้เกษตรกรทำกินมาหลายโครงการแล้ว แต่พบว่าคนจำนวนมากไม่ทำกิน ทิ้งที่ดินหรือปล่อยมือ และรอการช่วยเหลือจากรัฐ ทำให้ที่ดินขาดการใช้ประโยชน์ จึงจะเริ่มจากคนอยากทำจริงๆและมีไอเดีย เข้ามาบ้างผู้เข้ามาต้องเป็นผู้ประสงค์ทำเกษตร จริงๆ กลุ่มคนตกงาน มีทุนและไอเดีย และมาร่วมกันทำในรูปของสหกรณ์ ที่ร่วมแรงและรวมความคิด รายได้แบ่งปันกัน คาดว่าโครงการนี้จะเริ่มได้ก่อนเม.ย.นี้