เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเวลเนสสำหรับคนเมืองของประเทศไทย ปัญญ์ปุริ เวลเนส จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เชิญกูรูด้านโยคะนิทราชื่อดังบินตรงจากสิงคโปร์มาเพื่อปัญญ์ปุริ เวลเนสเท่านั้นกับ PAÑPURI WELLNESS x DARING TO REST™ Yoga Nidra with Rest Specialist Youmin Yap สอนเทคนิคการผ่อนคลายอย่างล้ำลึก เพื่อให้คุณมีการนอนหลับอย่างมีคุณภาพสูงสุด ระหว่างวันที่ 7-15 มีนาคม ที่ปัญญ์ปุริ เวลเนส ชั้น 12 เกษร ทาวเวอร์

ยูมิน แยป

โยคะนิทรา หรือ YOGA NIDRA คือ การฝึกเทคนิคการผ่อนคลายทั้งภายในจิตสำนึก และจิตใต้สำนึกของแต่ละบุคคล การนอนหลับนั้นเป็นเสมือนการพักผ่อน ร่างกายของคุณภายนอกหยุดการทำงานด้วยดวงตา ที่ปิดสนิทเมื่อคุณนอนหลับ แต่ภายในร่างกาย และจิตใจนั้นยังไม่ได้หยุดการทำงาน โยคะนิทราจึงเป็นการฝึกสมาธิเพื่อผ่อนคลายจากภายในจิตใจ ในระหว่างการเรียนของโยคะนิทรานั้นร่างกายจะอยู่ในสภาวะกึ่งนอนหลับ และรู้สึกตัว กล้ามเนื้อทั้งร่างกายจะผ่อนคลาย และจิตใจที่สงบและมีสมาธิเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกโยคะนิทราคือ ความสดชื่นทั้งร่างกาย และจิตใจที่ได้รับการพักผ่อนอย่างล้ำลึก มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น เป็นการเติมพลังงานชีวิตในทางบวกให้กับตัวเอง และประโยชน์สูงสุดคือการทำให้นอนหลับลึก และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจนรู้สึกได้ โยคะนิทรานั้นเหมาะสำหรับคนทุกเพศ และวัย รวมไปถึงมารดาหลังคลอดบุตร โดยมีผลการวิจัยโดยวารสารสภาการพยาบาล ฉบับที่ 4 พบว่า “มารดาที่ผ่านการฝึกโยคะนิทราสามารถลดความเหนื่อยล้าจากการคลอดบุตร และสามารถฟื้นฟูสภาพอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจของมารดาให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ และหากมีการปฎิบัติอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยเพิ่มออกซิเจนในระบบเลือด ความเครียดลดลง ความดันโลหิตลดลงได้” (ข้อมูลจากวารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2559)

ยูมิน แยป (Youmin Yap) ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะนิทราที่มีชื่อเสียงจากสิงคโปร์ และเป็นครูฝึกทีได้รับการรับรองจากสถาบันชื่อดังระดับโลก Daring to Rest สถาบันที่มอบการฝึกด้านการนอนหลับอย่างแท้จริงด้วยโยคะนิทราที่จะเติมพลังงานชีวิตให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองในการใช้ศาสตร์จากธรรมชาติ และป่าบำบัด และเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Xiu Nature Connections ในประเทศสิงคโปร์ .. พบกับประสบการณ์ที่จะนำเสนอการพักผ่อนที่แท้จริงได้ที่ปัญญ์ปุริ เวลเนส ชั้น 12 อาคารเกษร ทาวเวอร์ สำรองกิจกรรมพิเศษนี้ได้ที่ 02-253-8899