นิสิต-บุคลากร “มมส” ร่วมอำลามอบกุหลาบแดงแฝงความหมายยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายตามความตั้งใจของอธิการฯ ซาบซึ้งกระทั่งน้ำตาคลอ

นับเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นัดสุดท้าย สำหรับ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

วันนี้ (20 ก.พ.62) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.ดร.สัมพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่  4/2562 ซึ่งนับเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของอธิการบดี ก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และไปดำรงตำแหน่งใหม่ คือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในวันที่ 1 มี.ค.62  ณ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กทม.

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ จากนั้นคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มมส ได้นำดอกกุหลาบสดสีแดง  เป็นสัญลักษณ์แสดงความรัก  ความปรารถนาดี  มอบแด่ ศ.ดร.สัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมแสดงความยินดีในวาระสำคัญนี้  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่นใจ 

ทั้งนี้ อธิการบดีถึงกับน้ำตาคลอ  หลังจากได้รับดอกไม้  ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของอธิการบดี ที่ไม่ต้องการให้มีการจัดงานเลี้ยงส่งใหญ่โต  อยากให้เป็นไปอย่างเรียบง่าย พอเพียง  พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมกันคิด สร้างสรรค์ พัฒนาให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเติบโตและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้จนถึงทุกวันนี้