คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มซ้อมท่าริ้วขบวนฯศึกษารูปแบบงานพระราชพิธี ร.6–ร.9 เป็นแนวทาง3ริ้วขบวนฯใช้กำลังพลกว่า1,700นาย
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น. ที่กรมสรรพาวุธทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ทภ.1) กำหนดให้มีการฝึกพื้นฐาน ลักษณะทหาร ท่าต่างๆ ที่ต้องใช้ในพระราชพิธี รวมถึงการแบกพระราชยาน การถือเครื่องสูง ฯลฯ ให้กับชุดครูฝึกของหน่วยที่จัดกำลังปฏิบัติในริ้วขบวน ฝึก 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.พ. โดยการฝึกช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.50 น. ฝึกการจัดลักษณะท่าทาง ท่าอยู่กับที่ ท่าเคารพ การพักในแถว จากนั้นทำการฝึกท่าเดิน ท่าหยุดจากการเดิน ต่อด้วยท่าเดิน ท่าหยุดจากการเดิน(ประกอบเพลง) จากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 14.00 – 16.00 น. เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับชุดครูฝึก

พล.ท.ณัฐวัฒน์ อังคนิบุตร รองผู้อำนวยการคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ทภ.1) คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการจัดขบวน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ทภ.1) เปิดเผยว่า สำหรับรูปแบบริ้วขบวนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ ได้ศึกษารูปแบบงานพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 ในเป็นแนวทางในการจัดริ้วขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับกำลังพลในริ้วขบวนที่ 1 คือริ้วขบวนแห่พระสุพรรณบัฎ จำนวน 133 นาย ริ้วขบวนที่ 2 เป็นริ้วขบวนราบใหญ่ ใช้กำลังพล 234 นาย จะเดินตามจังหวะกลองตามเส้นทางในพระบรมมหาราชวัง และริ้วขบวนที่ 3 เป็นริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค ใช้กำลังพล 1,368 นาย จากทุกเหล่าทัพ ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ริ้วขบวนฯ เส้นทางจากพระบรมมหาราชวัง วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รวมระยะทาง 6 กม. ใช้เวลา 3 ชั่วโมง โดยจะมีการเปลี่ยนกำลังพลแบกหามพระราชยานพุดตาลทอง ทุก 500 เมตร เป็นการเดินประกอบเพลงซึ่งอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรเลงโดยกองดุริยางค์ จำนวน 6 เพลงประกอบด้วย เพลงมาร์ชราชวัลลภ มาร์ชธงชัยเฉลิมพล เพลงใกล้รุ่ง เพลงยามเย็น เพลงสรรเสริญเสือป่า และสรรเสริญพระนารายณ์

พล.ท.ณัฐวัฒน์ กล่าวอีกว่า กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกพื้นฐานในครั้งนี้เป็นชุดครูฝึกทั้งหมดจาก 7 หน่วย หน่วยละ 6 คน ต่อจากนั้นจะมีการขยายผลทำการฝึกให้กับกำลังพลตัวเองอีก 1 เดือน จากนั้นจะมีการฝึกซ้อมร่วมกันทุกหมู่เหล่าที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จำนวน 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมนี้ โดยใช้เครื่องประกอบพระอิสริยยศจำลอง ซึ่งสร้างให้มีขนาดและตามน้ำหนักตามจริงฝึก เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้เหมาะเมื่อปฏิบัติจริง และจะมีการฝึกอีกครั้งในพื้นที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเดือนเมษายนนี้
“ชุดครูฝึกจะมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.พ. นอกจากจะมีการฝึกปฏิบัติในท่าพิธีต่างๆ แล้วเป็นท่าปกติ ท่าที่ใช้ในการเชิญเครื่องสูงและกลอง ปี่ มีท่าหมอบกราบ ต้องฝึกให้เป็นท่วงท่าที่เหมือนกัน โดยยึดต้นแบบของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นหลัก ส่วนท่าเชิญเครื่องสูง มีการปรับใหม่เพื่อให้สง่างามยิ่งขึ้น” พล.ท.ณัฐวัฒน์ กล่าว

Life IF