นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่) จ.ลำปาง (ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ) และ จ.ลำพูน (ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน) มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยได้ประสานทั้ง 3 จังหวัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน