ปกิณกภาพ ภาพถ่ายชุด ‘การเสื่อมสลายของความทรงจำ’ ของ ประมวญ บุรุษพัฒน์ ศิลปินภาพถ่ายร่วมสมัยไทย (ช่วงปี 2523 – 2540) ชวนให้นึกถึงภาพจิตรกรรมนามธรรม เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ รูปเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวออกไปทั่วทุกทิศทุกทางอย่างรวดเร็วและรุนแรง มันกำลังกัดกินความทรงจำของมนุษ ย์จนไม่เหลือให้เห็นร่องรอยเดิม หากไม่มีรูหนามเตยให้เห็น เราจะไม่รู้เลยว่านี่คือฟิล์มเนกาทีฟ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่นิยมใช้ในการช่วยมนุษย์บันทึกความทรงจำ ซึ่งแสดงให้เห็นความงามของสัจธรรมอันไม่เที่ยงนี้ ผลงานชุดนี้ เกิดจากที่เขาค้นหาฟิล์มเก่าของพ่อตาซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2520 ที่ฟิล์มเหล่านั้นอยู่ในสภาพเสื่อมหลอมละลายและแตกร้าว เพราะความร้อนชื้นของสภาพอากาศเมืองไทย ผลงานชุดนี้จึงหยอกล้อเอากับความเชื่อที่ว่า ‘ภาพถ่ายย่อมบันทึกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างตรงไปตรงมา’ นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี่