พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในเอเชีย ภายใต้แนวคิด---“Scaling Impact Through Innovation” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ชิงรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562 และรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมี ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ R&D Director and Emerging Business Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี พร้อมด้วย พิรชัย เบญจรงคกุล, คงพันธุ์ ปราโมช ณ อยุธยา และ ธนพงษ์ ณ ระนอง คณะกรรมการจัดงาน และผู้ให้การสนับสนุนมาร่วมงานด้วย ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์