ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ จัดกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 12” และพิธีเปิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 (โฉมใหม่) ประธานเปิดงาน โดย รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย รองอธิการบดี จุฬาฯ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมทำบุญใส่บาตรหนังสือใหม่ หรือจตุปัจจัยให้กับพระสงฆ์และสามเณร นักการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 62 รูป และขอเชิญฟังปาฐกถาธรรมหัวข้อ “จิตอาสาพัฒนาชาติ” โดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พร้อมร่วมสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 7.00 – 9.30 น. ณ ลานหน้าอาคาร จามจุรีสแควร์ จุฬาฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2218-9893-5 และ www.chulabook.com