มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยการออกแบบแจ้งว่า ได้เปิดแคมป์ค้นหาความเป็นนักออกแบบกับกิจกรรม “So Real Workshop by College of Designครั้งที่ 3” ให้นักเรียนม.ปลาย ม.6 ปวช., ปวส. ทดลองเรียนฟรี5สาขาวิชาคือสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ (Fashion Design) สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design) สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย (Photography) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ระหว่าง 6-8 มี.ค.62 เวลา 09.30-16.00น. ที่ ม.รังสิต

ทั้งนี้ เข้าร่วมครบหลักสูตรรับประกาศนียบัตรใช้ประกอบ Portfolio สมัครเรียนต่อสาขาที่เกี่ยวข้องได้ สมัครออนไลน์ที่ www.rsu.ac.th โทร.0-2997-2222 ต่อ 3631,3634