นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวว่า การให้สัตยาบรรณในกรอบความร่วมมือทราน แปซิฟิก พาร์ทเนอร์ชิพ หรือทีพีพี จะเป็นสิ่งทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับสหรัฐฯ ในสายตาของมิตรประเทศ และคู่เจรจา ซึ่ง 12 ประเทศในทีพีพี ได้ยอมรับข้อตกลงที่จะเปิดการเจรจาต่ออีกครั้งแล้ว โดยนายลี ได้เรียกร้องต่อสภาสหรัฐฯว่า ทีพีพีจะเป็นเครื่องมือสร้างเสริมบทบาทของสหรัฐฯ ในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สหรัฐฯ จะมีร่วมกับ 12 ประเทศ ที่คิดเป็นร้อยละ 40 ของจีดีพีโลก และเป็นตลาดของคน 800 ล้านคน