ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่-แข่งหุ่นยนต์อาชีวะระดับชาติ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน รวม 9 ประเภท

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยผลประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7–10 ก.พ.62 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานประทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ และประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ มีผลงานนักศึกษาอาชีวศึกษา เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 180 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 9 ประเภท ซึ่งมีผลดังนี้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ อุปกรณ์มัดอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รองฯอันดับ 1 อุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รองฯอันดับ 2 มีดกรีดยางตัดไม่หัก วิทยาลัยการอาชีพตรัง รองฯอันดับ 3 อุปกรณ์ล็อคคันเกียร์และขาตั้งข้างรถจักรยานยนต์ V. 2 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และรางวัล Honor Awards อุปกรณ์เหลาทางมะพร้าว V.2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประเภทที่ 2  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ เครื่องสลัดน้ำผึ้งลำไยขนาดเล็ก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รองฯอันดับ 1 เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนแบบกึ่งอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รองฯอันดับ 2 เครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากกากหมากV.2 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รองฯอันดับ 3 เครื่องคั่วและกะเทาะเปลือกถั่วลิสง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และรางวัล Honor Awards ผลงาน Clean Oyster : สร้างความมั่นคงให้ผู้ผลิต สร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้บริโภค วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน รางวัลชนะเลิศ เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รองฯอันดับ 1 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล โดยการพาความร้อนแบบบังคับ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รองฯอันดับ 2 รถไถไฟฟ้าลดมลภาวะประหยัดพลังงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รองฯอันดับ 3 รถตัดหญ้าพลังงานเฉื่อย วิทยาลัยเทคนิคระยอง และรางวัล Honor Awards ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลโดยการพาความร้อนแบบบังคับ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลชนะเลิศ ละแซพร้อมน้ำยากึ่งสำเร็จรูปวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รองฯอันดับ 1 เครื่องดื่มเยลลีสาหร่ายสไปโรใจรากลิ่นเมลอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รองฯอันดับ 2 ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy Treated) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  รองฯอันดับ 3 ลอดช่องกึ่งสำเร็จรูป วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และรางวัล Honor Awards ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชนะเลิศ เครื่องประดับหัตถศิลป์ถิ่นล้านนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รองฯอันดับ 1 งานไม้แกะสลักใต้ร่มพระบารมีวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา รองฯอันดับ 2 แจกันหัตถศิลป์ลายทอง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช           รองฯอันดับ 3 จักสานงานศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีและรางวัล Honor Awards จักสานงานศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

          ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Honor Awards เครื่องจำหน่าย ผ้าอัดเม็ดอเนกประสงค์ผ่านระบบ QR Code วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รองฯอันดับ 1 เครื่องเตือนเด็กติดในรถ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  รองฯอันดับ 2 ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี       รองฯอันดับ 3 ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกหัตถกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 

          ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย รางวัลชนะเลิศและรางวัล Honor Awards เตียงช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รองฯอันดับ 1 เครื่องควบคุมการลงน้ำหนักเท้า วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รองฯอันดับ 2 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รองฯอันดับ 3 อุปกรณ์ฝึกเดินเพื่อคนพิการ 4.0 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

          ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพรางวัลชนะเลิศ แผ่นพืชคลุมดินวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รองฯอันดับ 1 ไบโออโรมาเจลหอมปรับอากาศเสริมสารสกัด วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รองฯอันดับ 2 เมล็ดพันธุ์ข้าวหุ้มปุ๋ยเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รองฯอันดับ 3 แผ่นห่อไบโอพลาสติกจากเปลือกกล้วย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง และรางวัล Honor Awards ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลของด้วงมะพร้าว วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

          ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน (Internet of Things : IOT) รางวัลชนะเลิศ Smart Homeวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รองฯอันดับ 1 อี เอ็น ที สมาร์ทฟาร์ม (ENT Smart farm) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รองฯอันดับ 2 ระบบชุมชนอัจฉริยะSmart Village 4.0 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รองฯอันดับ 3 Smart Careวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรางวัลHonor Awards ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และโล่รางวัลประกวดนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศIntelligent Mirror วิทยาลัยเทคนิคลำปาง รองฯอันดับ 1 Mini Semi-Auto Rice Sorting Machineวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รองฯอันดับ 2 Pie Thaiวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รองฯอันดับ 3 Automated Greenhouseวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ส่วนผลการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5 ราย แบ่งเป็น 5 ประเภทได้แก่ หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ทีมศ.อาทิตย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย หุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก หุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ทีมเซาะกราว โรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ทีมBtec Arm Robot วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

สำหรับโล่รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รองฯอันดับ 1 ทีมหินจอก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก จังหวัดตรัง รองฯอันดับ 2 ทีมห้วยเหมืองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง จังหวัดชุมพร รองฯอันดับ 3 ทีมตาแตรว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว จังหวัดสุรินทร์

ประเภทหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABUรองฯอันดับ 1 ทีมSamutsakhon วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รองฯอันดับ 2 ทีมลูกพระเศวตสุวรรนภาพรรณ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รองฯอันดับ 3 ทีมลูกพระนางจามเทวีวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา รองฯอันดับ 1 ทีมKTC Dino Robotวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ รองฯอันดับ 2 ทีมลูกเจ้าพ่อพญาแล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รองฯอันดับ 3 ทีมข้าวหอมมะลิ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม รองฯอันดับ 1 ทีมKTC Dino Robot วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ รองฯอันดับ 2 ทีมYasothon Welding วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รองฯอันดับ 3 ทีมบางระจัน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และประเภทหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ รองฯอันดับ 1 ทีมอินสตรูเมนท์ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง รองฯอันดับ 2 ทีมหมูชะมวงวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รองฯอันดับ 3 ลูกพระวอ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก